Címke: önkéntesség

Iskolai közösségi szolgálat diákoknak

A 2011 decemberében hatályba lépett köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik a kötelező iskolai közösségi szolgálatról (IKSz):

2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,
a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A Végrehajtási rendelet szerint 3 év alatt (9-11. osztály) lehetőleg arányosan elosztva kell teljesíteni az 50 órát. A gyakorlat nagyon eltérő, van olyan iskola, ahol
9. vagy 10. osztályban szervezik az IKSz-et és van lehetőség arra, hogy a diákok egy év alatt teljesítsék úgy, hogy egy diák napi 3 óránál többet nem “dolgozhat”, azt is természetesen az iskolai kötelező elfoglaltságokon kívül eső időben.
A közösségi szolgálatot nem végző diák érettségizhet, de bizonyítványát nem kapja meg!
A Net-média Alapítvány várja azon diákok jelentkezését, akiket érdekel a rádiózás, az informatika (főként honlapok készítése) és alap fokú ismeretekkel rendelkeznek a témakörök valamelyikében. Jelentkezéseket rövid bemutatkozó levélként az info@netalap.hu mail-címre várjuk!